Ana içeriğe geç

XML Post API

Uyarı

Bu API methodu geliştirme aşamasındadır, üstünde değişiklikler olabilir. API methoduna erişim için lütfen müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Rehberinizdeki kişileri, HTTP protokolünün POST methodunu kullanarak, XML formatında aramak için, aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

İstek yapılacak adres

POSThttps://api.iletimerkezi.com/v1/search-contacts

İstek İçeriği (Body)

Eğer kullanıcı adı ve şifre kullanılarak işlem yapıyorsanız isteğin içeriği
<request>
<authentication>
<username></username>
<password></password>
</authentication>
<search>
<key></key>
<page></page>
<rowCount></rowCount>
</search>
</request>
Eğer API Anahtarı kullanılarak işlem yapıyorsanız isteğin içeriği
<request>
<authentication>
<key></key>
<hash></hash>
</authentication>
<search>
<key></key>
<page></page>
<rowCount></rowCount>
</search>
</request>

Tanımlar

Sunucuya yapılacak olan istek request etiketi ile sarmalanmalıdır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımları aşağıdaki gibidir:

authentication

İstek yapılan işleme dair yetki alabilmek için gönderilmesi gereken kullanıcı bilgileridir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

 • username: iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Üye olurken kullanmış olduğunuz, cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.
 • password iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

Arama kriterlerini içerir. Tekrar etmez. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

 • key: Arama yapılacak değeri gösterir, rehberinizdeki telefon numarası, isim, soyad ve email adresleri alanları içinde arama yapar.
 • page: Arama sonuç sayfasını ifade eder. İstek yapılırken gönderilmesi zorunlu değildir. Varsayılan değeri 1’dir.
 • rowCount: Bir arama sonuç sayfasındaki kişi adedini belirtir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunlu değildir. Varsayılan değeri 1000’dir. Maksimum değeri 1000’dir. Eğer 1000’den fazla kişi varsa ayrı bir istek ile diğer arama sonuç sayfaları sorgulanmalıdır.

Sunucu yanıtı

<response>
<status>
<code></code>
<message></message>
</status>
<contacts>
<contact>
<id></id>
<name><![CDATA[...]]></name>
<surname><![CDATA[...]]></surname>
<email><![CDATA[...]]></email>
<gsm></gsm>
<custom_fields>
<custom_field>
<id></id>
<value></value>
<custom_field_settings></custom_field_settings>
</custom_field>
</custom_fields>
<groups>
<group>
<id></id>
</group>
</groups>
</contact>
<contacts>
</response>

Tanımlar

Sunucudan gelen yanıt her zaman response etiketi ile sarmalanmıştır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımı aşağıdaki gibidir:

status

İşlem durumu ile ilgili bilgi içerir. Bu etiket ile döndürülen değerler aynı zamanda HTTP yanıtının başlık bilgisine bakılarak da elde edilebilir. Bu etiket, yapılan her istekte standart olarak döndürülür. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir

 • code: İşlem durumunu belirten numerik değerdir.
 • message: İşlem durumu hakkında bilgi mesajı içerir.

contacts

Grubun içindeki kişilerin bilgisini içerir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

 • contact

  Kişi bilgisini içerir. Kişi sayısı kadar tekrar eder. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

  • id: Kişiyi temsil eden benzersiz nümerik değeri ifade eder.

  • name: Kişi ismini ifade eder.

  • surname: Kişinin soyismini ifade eder.

  • email: Kişinin eposta adresini ifade eder.

  • gsm: Kişinin cep telefonu bilgisini ifade eder.

  • custom_fields

   Kişi için tanımlanmış rehber alanlarını ifade eder. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

   • custom_field

    Kişi için tanımlanmış rehber alanını ifade eder. Tanımlanan alan kadar tekrar eder. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

    • id: Rehber alanını temsil eden benzersiz nümerik değer.
    • value: Rehber alanında kişi için tutulan değeri ifade eder.
    • custom_field_settings: Rehber alanında kişi için tutulan değeri ifade eder.
  • groups

   Kişinin dahil olduğu grupları içerir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir.

   • group: Kişinin dahil olduğu grubun bilgisini içerir. Dahil olduğu grup kadar tekrar eder.
   • id: Grubu temsil eden benzersiz nümerik değer.