Ana içeriğe geç

Java ile SMS Gönder

Java ile yapılmış yazılımlarınızdan toplu, tekli veya OTP sms göndermek için aşağıdaki örnekten faydalanabilirsiniz.

package api;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;

public class Api {

public static void main(String[] args) {

String xml = "<request>";
xml += "<authentication>";
xml += "<username></username>";
xml += "<password></password>";
xml += "</authentication>";
xml += "<order>";
xml += "<sender>ILETI MRKZI</sender>";
xml += "<sendDateTime></sendDateTime>";
xml += "<message>";
xml += "<text><![CDATA[Java sms test mesaji]]></text>";
xml += "<receipents>";
xml += "<number></number>";
xml += "</receipents>";
xml += "</message>";
xml += "</order>";
xml += "</request>";

excutePost("http://api.iletimerkezi.com/v1/send-sms",xml);
}

public static String excutePost(String targetURL, String xml) {

String urlParameters = null;
try {
urlParameters = "data=" + URLEncoder.encode(xml,"UTF-8");
} catch (UnsupportedEncodingException e1) {
e1.printStackTrace();
}

URL url;

HttpURLConnection connection = null;

try {

//Create connection
url = new URL(targetURL);

connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
connection.setRequestMethod("POST");
connection.setRequestProperty("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
connection.setRequestProperty("Content-Length", "" + Integer.toString(urlParameters.getBytes().length));
connection.setRequestProperty("Content-Language", "UTF-8");
connection.setUseCaches (false);
connection.setDoInput(true);
connection.setDoOutput(true);

//Send request
DataOutputStream wr = new DataOutputStream (connection.getOutputStream ());
wr.writeBytes (urlParameters);
wr.flush ();
wr.close ();

//System.out.println(connection.getResponseMessage());
//Get Response
InputStream is = connection.getInputStream();
BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(is,"UTF-8"));
String line;
StringBuffer response = new StringBuffer();

while((line = rd.readLine()) != null) {
response.append(line);
response.append('\r');
}

rd.close();
return response.toString();

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return null;
} finally {
if(connection != null) {
connection.disconnect();
}
}

}
}