Ana içeriğe geç

ASP ile SMS Gönder

ASP ile yapılmış yazılımlarınızdan toplu, tekli veya OTP sms göndermek için aşağıdaki kod bloğundan faydalanabilirsiniz.

Function POSTHTTPXML(adres, strMesaj)
Set StrHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
StrHTTP.Open "POST" , adres, false
StrHTTP.setRequestHeader "Content-type:","text/xml"
StrHTTP.sEnd strMesaj
GETHTTPXML = StrHTTP.Responsetext
Set StrHTTP = Nothing
End Function

answer=""

xml="<request>" & _
"<authentication>" & _
" <username></username>" & _
" <password></password>" & _
"</authentication>" & _
"<order>" & _
" <sender></sender>" & _
" <sendDateTime></sendDateTime>" & _
" <message>" & _
" <text><![CDATA[…]]></text>" & _
" <receipents>" & _
" <number></number>" & _
" </receipents>" & _
" </message>" & _
"</order>" & _
"</request>"

answer = POSTHTTPXML("http://api.iletimerkezi.com/v1/send-sms", xml)
response.write cevap