SMS API Logo

SMS API = İletiMerkezi

Uygulamalarınıza kısa zamanda kolayca entegre edebileceğiniz, stabil çalışan, yüksek kapasiteli ve hızlı SMS API‘miz ile siz de kendi ürünlerinizden SMS gönderimi yapmaya bugün başlayabilirsiniz.

İletiMerkezi, SMS API'si aracılığı ile kendi yazılımlarınıza SMS gönderme özelliğini eklemenizi sağlar. Birebir mesajlaşma, alarm sistemleri, OTP & anlık bilgilendirme, aktivasyon vb. servisler için kolayca kulanabilirsiniz.

Platformumuza ücretsiz üye olan tüm müşterilerimizin hesaplarına, sistemin performansını ve detaylı SMS gönderim raporlarımızı test etmeleri için 100 adet SMS kredisini ücretsiz olarak tanımlıyoruz.

SMS API

HTTP GET API ile SMS Gönderimi

İstek yapılacak adres:

https://api.iletimerkezi.com/v1/send-sms/get/

Yapılacak olan istek örneği:

https://api.iletimerkezi.com/v1/send-sms/get/?username=KULLANICI_ADI&password=KULLANICI_SIFRESI&text=Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569,5301234570&sender=APITEST

Tanımlar:

İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

username:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

password:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

text:

Gönderilecek olan SMS metnini içerir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur. URL encode işleminden geçirilmelidir.

receipents:

Alıcının cep telefonu numarasını içerir. Numara formatı 5xxxxxxxxx şeklinde olmalıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur. Belirtilen mesaj metni için birden fazla alıcı tanımlanacaksa numaralar virgül ile ayrılmalıdır.

sender:

iletimerkezi.com yönetim panelinden tanımlanmış ve iletimerkezi.com tarafından onaylanmış, maksimum 11 karakterden oluşan başlık bilgisidir. Gönderilen mesaj, alıcıya bu parametre ile belirtilen başlık ile yollanır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur. URL encode işleminden geçirilmelidir.

HTTP POST API SMS Gönderimi

İstek yapılacak adres:

https://api.iletimerkezi.com/v1/send-sms

Yapılacak olan isteğin genel XML yapısı:

<request>

        <authentication>

                <username></username>

                <password></password>

        </authentication>

        <order>

                <sender></sender>

                <sendDateTime></sendDateTime>

                <message>

                        <text><![CDATA[...]]></text>

                        <receipents>

                                <number></number>

                                <number></number>

                                ...

                        </receipents>

                </message>

                <message>

                        ...

                </message>

                ...

        </order>

</request>


Tanımlar:

Sunucuya yapılacak olan istek “request” etiketi ile sarmalanmalıdır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımları aşağıdaki gibidir:

authentication:

İstek yapılan işleme dair yetki alabilmek için gönderilmesi gereken kullanıcı bilgileridir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

username:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

password:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

key:

iletimerkezi.com panelinize giriş yaptıktan sonra ayarlar bölümünden oluşturabileceğiniz API Anahtar bu alana yazılmalıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

hash:

iletimerkezi.com panelinize giriş yaptıktan sonra ayarlar bölümünden oluşturabileceğiniz API Anahtar ve Gizli Anahtar kullanılarak oluşturulmuş hash bu alana yazılmalıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

Hash Nasıl Oluşturulur?

İletimerkezi panelinizde ayarlar bölümündeki API Anahtar ve Gizli Anahtar ile hmac sha256 kullanarak hash oluşturabilirsiniz.

hash_hmac('sha256', ‘API Anahtarı’, ‘Gizli Anahtar’);

order:

Gönderilecek olan SMSler bir sipariş olarak kabul edilir ve istek yapıldıktan sonra bu şekilde raporlanmaya başlanır. Bu sipariş bazı zamanlar tek alıcıya tek mesaj içerebileceği gibi birden fazla alıcıya birden fazlı mesaj da içerebilir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

sender:

iletimerkezi.com yönetim panelinden tanımlanmış ve iletimerkezi.com tarafından onaylanmış, maksimum 11 karakterden oluşan başlık bilgisidir. Gönderilen mesaj, alıcıya bu parametre ile belirtilen başlık ile yollanır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

sendDateTime:

Mesajın gönderim tarihini ifade eder. İleri tarihli mesaj gönderimleri için kullanılır. Formatı GG/AA/YYYY SS:DD şeklindedir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunlu değildir. Varsayılan değeri, istek yapılan zamandır.

message:

            Gönderilecek olan mesaj bilgisini içerir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

text:

Gönderilecek olan SMS metnini içerir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

receipents:

Gönderilecek olan SMSlerin alıcılarını içerir. Alıcılar aşağıdaki etiket ile belirtilir:

number:

Alıcının cep telefonu numarasını içerir. 905xxxxxxxxx, +90 5xx xxx xx xx, 5xxxxxxxxx gibi formatlar kullanılabilir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur. Belirtilen mesaj metni için birden fazla alıcı tanımlanacaksa bu etiket alıcı sayısı kadar tekrarlanmalıdır.

Tek sipariş içinde farklı mesaj gönderilmek isteniyorsa “message” etiketi gönderilmek istenen farklı mesaj sayısı kadar tekrarlanmalıdır.

“order” etiketi tekrarlanabilir bir etiket değildir. İstek başına yalnızca bir sipariş gönderilebilir.

Sunucu yanıtının XML yapısı:

<response>

        <status>

                <code></code>

                <message></message>

        </status>

        <order>

                <id></id>

        </order>

</response>

Tanımlar:

Sunucudan gelen yanıt her zaman “response” etiketi ile sarmalanmıştır. Bu etiketi alt etiketlerinin tanımı aşağıdaki gibidir:

status:

İşlem durumu ile ilgili bilgi içerir. Bu etiket ile döndürülen değerler aynı zamanda HTTP yanıtının başlık bilgisine bakılarak da elde edilebilir. Bu etiket, yapılan her istekte standart olarak döndürülür. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

code:

İşlem durumunu belirten numerik değerdir.

message:

İşlem durumu hakkında bilgi mesajı içerir.

order:

İşlem başarılı olarak tamamlandıysa oluşturulan sipariş bilgisini içerir. İşlem başarısızsa bu etiket döndürülmez. Alt etiketi aşağıdaki gibidir:

        id:

        Siparişi ifade eden eşsiz numerik değerdir.

“order” etiketi tekrarlanabilir bir etiket değildir. İstek başına yalnızca bir sipariş gönderilebilir.

Örnek İstek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<request>

        <authentication>

          <username>KULLANICI_ADI</username>

          <password>KULLANICI_SIFRESI</password>

        </authentication>

        <order>

                <sender>APITEST</sender>

                <sendDateTime>13/01/2014 09:00</sendDateTime>

                <message>

                        <text><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.]]></text>

                        <receipents>

                        <number>5301234567</number>

                        <number>5301234568</number>

                        </receipents>

                </message>

                <message>

                        <text><![CDATA[Nunc non mauris lectus. Vivamus non est enim.]]></text>

                        <receipents>

                        <number>5301234569</number>

                        <number>5301234560</number>

                        </receipents>

                </message>

        </order>

</request>

Örnek Yanıt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>

<status>

<code>200</code>

<message>İşlem başarılı</message>

</status>

<order>

<id>428</id>

</order>

</response>


Sipariş İptali

İstek yapılacak adres:

https://api.iletimerkezi.com/v1/cancel-order

Yapılacak olan isteğin genel XML yapısı:

<request>

        <authentication>

                <username></username>

                <password></password>

        </authentication>

        <order>

                <id></id>

        </order>

</request>

Tanımlar:

Sunucuya yapılacak olan istek “request” etiketi ile sarmalanmalıdır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımları aşağıdaki gibidir:

authentication:

İstek yapılan işleme dair yetki alabilmek için gönderilmesi gereken kullanıcı bilgileridir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

username:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

password:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

order:

İptal edilecek sipariş bilgisini içerir. Alt etiketi aşağıdaki gibidir:

        id:

        Siparişi ifade eden eşsiz numerik değerdir.

“order” etiketi tekrarlanabilir bir etiket değildir. İstek başına yalnızca bir sipariş gönderilebilir.

Sunucu yanıtının XML yapısı:

<response>

        <status>

                <code></code>

                <message></message>

        </status>

</response>

Tanımlar:

Sunucudan gelen yanıt her zaman “response” etiketi ile sarmalanmıştır. Bu etiketi alt etiketlerinin tanımı aşağıdaki gibidir:

status:

İşlem durumu ile ilgili bilgi içerir. Bu etiket ile döndürülen değerler aynı zamanda HTTP yanıtının başlık bilgisine bakılarak da elde edilebilir. Bu etiket, yapılan her istekte standart olarak döndürülür. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

code:

İşlem durumunu belirten numerik değerdir.

message:

İşlem durumu hakkında bilgi mesajı içerir.

Örnek İstek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<request>

        <authentication>

                <username>KULLANICI_ADI</username>

                <password>KULLANICI_SIFRESI</password>

        </authentication>

        <order>

<id>428</id>

        </order>

</request>

Örnek Yanıt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>

<status>

<code>200</code>

<message>İşlem başarılı</message>

</status>

</response>


Bakiye Sorgulama

İstek yapılacak adres:

https://api.iletimerkezi.com/v1/get-balance

Yapılacak olan isteğin genel XML yapısı:

<request>

        <authentication>

                <username></username>

                <password></password>

        </authentication>

</request>

Tanımlar:

Sunucuya yapılacak olan istek “request” etiketi ile sarmalanmalıdır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımları aşağıdaki gibidir:

authentication:

İstek yapılan işleme dair yetki alabilmek için gönderilmesi gereken kullanıcı bilgileridir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

username:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

password:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

Sunucu yanıtının XML yapısı:

<response>

        <status>

                <code></code>

                <message></message>

        </status>

        <balance>

                <amount></amount>

                <sms></sms>

        </balance>

</response>

Tanımlar:

Sunucudan gelen yanıt her zaman “response” etiketi ile sarmalanmıştır. Bu etiketi alt etiketlerinin tanımı aşağıdaki gibidir:

status:

İşlem durumu ile ilgili bilgi içerir. Bu etiket ile döndürülen değerler aynı zamanda HTTP yanıtının başlık bilgisine bakılarak da elde edilebilir. Bu etiket, yapılan her istekte standart olarak döndürülür. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

code:

İşlem durumunu belirten numerik değerdir.

message:

İşlem durumu hakkında bilgi mesajı içerir.

balance:

Bakiye bilgilerini içerir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

            amount:

            Kullanıcı hesabında bulunan bakiye miktarını TL cinsinden içerir.

sms:

Kullanıcı hesabında bulunan SMS miktarını içerir.

Örnek İstek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<request>

        <authentication>

                <username>KULLANICI_ADI</username>

                <password>KULLANICI_SIFRESI</password>

        </authentication>

</request>

Örnek Yanıt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>

<status>

<code>200</code>

<message>İşlem başarılı</message>

</status>

<balance>

<amount>134.0000</amount>

<sms>7538</sms>

</balance>

</response>


SMS Raporu Sorgulama

İstek yapılacak adres:

https://api.iletimerkezi.com/v1/get-report

Yapılacak olan isteğin genel XML yapısı:

<request>

        <authentication>

                <username></username>

                <password></password>

        </authentication>

        <order>

                <id></id>

                <page></page>

                <rowCount></rowCount>

        </order>

</request>

Tanımlar:

Sunucuya yapılacak olan istek “request” etiketi ile sarmalanmalıdır. Bu etiketin alt etiketlerinin tanımları aşağıdaki gibidir:

authentication:

İstek yapılan işleme dair yetki alabilmek için gönderilmesi gereken kullanıcı bilgileridir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

username:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

password:

iletimerkezi.com'a giriş yaparken kullanılan şifredir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.

order:

Raporu sorgulanacak olan siparişin bilgisini içerir. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

id:

Siparişi ifade eden eşsiz numerik değerdir.

page:

Rapor sayfasını ifade eder. İstek yapılırken gönderilmesi zorunlu değildir. Varsayılan değeri 1'dir.

rowCount:

Bir rapor sayfasındaki mesaj adedini belirtir. İstek yapılırken gönderilmesi zorunlu değildir. Varsayılan değeri 1000'dir. Maksimum değeri 1000'dir. Bir siparişte 1000'den fazla mesaj gönderilmişse ayrı bir istek ile diğer rapor sayfaları sorgulanmalıdır.

“order” etiketi tekrarlanabilir bir etiket değildir. İstek başına yalnızca bir sipariş gönderilebilir.

Sunucu yanıtının XML yapısı:

<response>

        <status>

                <code></code>

                <message></message>

        </status>

        <order>

                <message>

                        <number></number>

                        <status></status>

                </message>

                <message>

                        ...

                </message>

                ...

        </order>

</response>

Tanımlar:

Sunucudan gelen yanıt her zaman “response” etiketi ile sarmalanmıştır. Bu etiketi alt etiketlerinin tanımı aşağıdaki gibidir:

status:

İşlem durumu ile ilgili bilgi içerir. Bu etiket ile döndürülen değerler aynı zamanda HTTP yanıtının başlık bilgisine bakılarak da elde edilebilir. Bu etiket, yapılan her istekte standart olarak döndürülür. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

code:

İşlem durumunu belirten numerik değerdir.

message:

İşlem durumu hakkında bilgi mesajı içerir.

order:

İşlem başarılı olarak tamamlandıysa oluşturulan sipariş bilgisini içerir. İşlem başarısızsa bu etiket döndürülmez. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

        id:

        Siparişi ifade eden eşsiz numerik değerdir.

status:

Siparişin genel gönderim durumunu belirten numerik değerdir.

message:

Raporlanan mesaj bilgilerini içerir. Sorgulanan sayfadaki mesaj sayısı kadar tekrarlanır. Alt etiketleri aşağıdaki gibidir:

number:

Alıcının cep telefonu numarasını içerir.

status:

Mesajın gönderim durumunu belirten numerik değerdir.

Örnek İstek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<request>

        <authentication>

                <username>KULLANICI_ADI</username>

                <password>KULLANICI_SIFRESI</password>

        </authentication>

        <order>

<id>428</id>

<page>1</page>

<rowCount>5</rowCount>

        </order>

</request>

Örnek Yanıt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<response>

<status>

<code>200</code>

<message>İşlem başarılı</message>

</status>

<order>

<id>428</id>

<status>113</status>

<message>

<number>5301234567</number>

<status>110</status>

</message>

<message>

<number>5301234568</number>

<status>111</status>

</message>

<message>

<number>5301234569</number>

<status>110</status>

</message>

<message>

<number>5301234560</number>

<status>111</status>

</message>

<message>

<number>5301234561</number>

<status>111</status>

</message>

</order>

</response>


Durum Kodları ve Mesajları

Durum Kodu

Durum Mesajı

110

Mesaj gönderiliyor

111

Mesaj gönderildi

112

Mesaj gönderilemedi

113

Siparişin gönderimi devam ediyor

114

Siparişin gönderimi tamamlandı

115

Sipariş gönderilemedi

200

İşlem başarılı

400

İstek çözümlenemedi

401

Üyelik bilgileri hatalı

402

Bakiye yetersiz

404

API istek yapılan yönteme sahip değil

450

Gönderilen başlık kullanıma uygun değil

451

Tekrar eden sipariş

452

Mesaj alıcıları hatalı

453

Sipariş boyutu aşıldı

454

Mesaj metni boş

455

Sipariş bulunamadı

456

Sipariş gönderim tarihi henüz gelmedi

457

Mesaj gönderim tarihinin formatı hatalı

503

Sunucu geçici olarak servis dışı


Yazılım Dillerine Göre Örnek SMS Gönderim Kodları

PHP ile SMS göndermek için iletimerkezi-php

Ruby ile SMS göndermek için iletimerkezi-ruby

Python ile SMS göndermek için iletimerkezi-python

C# ile SMS göndermek için iletimerkezi-csharp

Java ile SMS göndermek için iletimerkezi-java

Delphi ile SMS göndermek için iletimerkezi-delphi

ASP ile SMS göndermek için iletimerkezi-asp


Entegre Olduğumuz Yazılımlar

Açık kaynaklı yazılımları kullanan üyelerimiz için eMarka A.Ş. bünyesinde hazırlanan ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz SMS eklentilerimizi aşağıdaki linklerden inceleyerek, kendi sisteminizde kullanmaya başlayabilirsiniz.


Not: Topluluk tarafından geliştirilen eklentiler: github.com/search?q=iletimerkezi

Geliştiriciler İçin Makaleler

PHP SMS API ile İletişim Formu Hazırlama

PHP SMS API ile İletişim Formu Hazırlama

İnternetin ve web sayfalarının gelişmesi ve karşılıklı iletişime olanak sağlamaya başladığı günden beri hızla artan etkileşim, firmaların iş akışlarını otomatize etmeye, müşterileriyle daha hızlı iletişime geçmeye zorlamaktadır. Ülkemizdeki çoğu firma bu değişime ayak uydurmakta zorluklar çekmektedir, bu dönüşümde başı çeken yazılım ve teknoloji firmaları bu ihtiyaçları görüp, ürünlerini bu ihtiyaçları karşılayacak biçimde geliştirmek durumundadır.

Yaptığımız yazılımlarda müşterinin firmaya soru sorduğu, şikayetini ilettiği, iletişim formları, müşterilerin hızlı geri dönüş beklediği kritik bölümlerden biridir. Firmada iletişim formundan gelen sorulara, satış fırsatlarına, hızlı geri dönüşün sağlanması bu bölümle ilgilenen kişiler kadar, yazılımcılar içinde önemlidir. Yazılımlarımıza sms api entegrasyonu ile iletişim formu doldurulduğunda ilgili kişi veya kişilere sms gönderilmesini sağlayarak, iletişim bölümünden gelen sorulara hızlıca cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

İlk başta iletişim formumuzun html kısmını hazırlayarak başlayalım, tasarım kısmının daha düzenli gözükmesi için bootstrap ve ajax çağrıları için jquery kütüphanesinden faydalanıcağız.

Makalenin devamı için tıklanınız.
Yazılımınızın Güvenliğini SMS ile Arttırın

Günümüzde yazılımcılar güvenlik tehditlerini önlemekle çok ciddi şekilde uğraşmaktadırlar.

Kurumların web sayfalarını taklit etmek, müşteri bilgilerini ele geçirmek zararlı aktiviteler arasında en sık rastlanılan yöntem. Teknolojinin getirdiği yeni imkanlarla birlikte bu zararlı işlemler sık rastlanan haber başlıkları oluyor.

Örneğin, siyasetçilerin, oyuncu ve şarkıcıların twitter ve icloud hesaplarının ele geçirilmesi, bu hesaplardan mesajların atılması, özel hayatla ilgili fotoğrafların dışarıya sızdırılması bu yıl meydana gelmiş sansasyonel haberlerden bazıları.

Makalenin devamı için tıklanınız.


Destek ve İletişim

eMarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Fatih Caddesi No:61-63 Serenity Plus Office B-Blok Kat:4 D:42 34303 Küçükçekmece / İstanbul

Tel: 0212-543-4210
Fax: 0212-543-4211

WhatsApp İletişim Hattı: 0532-138-9842

SMS Fiyatları: iletimerkezi.com/toplu-sms-fiyatlari

SMPP Gateway: smpp.io
GitHub: github.com/iletimerkezi
E-mail: [email protected] (Destek talebi açmak için)
E-mail: [email protected] (SMS gönderim teklifi almak için)

Geri bildirim, öneri veya şikayetleriniz için sayfanın sağ alt köşesindeki canlı destekten iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 7 gün 24 saat e-mail ( [email protected] ) ile kesintisiz destek alabilirsiniz.

❤️
Developers first!
© 2013 - 2020 eMarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.